ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ทางโรงเรียนส่งครูไปบรรจุรับราชการ ณ รร.บ้านบางม่วง และ รร.บ้านคลองเคียน
ยินดีต้อนรับ คุณครูคนใหม่วิชาเอกภาษาไทย ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูกรณีพิเศษ
ผลการแข่งขันฟุตซอล จังหวัดพังงา ประจำปี 2562 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รอบชิงชนะเลิศ
ร่วมแสดงความยินดีคุณครูที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู กรณีพิเศษ ประจำปี 2562
บรรยากาศการแข่งขันฟุตซอล กีฬานักเรียน จังหวัดพังงา ประจำปี 2562
โรงเรียนบ้านน้ำเค็มและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสภากาชาดไทย(บ้านน้ำเค็ม) ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์สภ
เรือนจำตะกั่วป่ามาให้ความรู้แก่นักเรียน
นายมนัสศักดิ์ ยวนแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านน้ำเค็ม มอบรางวัลให้นักเรียนทำดี
ขอขอบคุณ...คุณครูจงดี ลูกจันทร์ ที่ได้เลี้ยงไอศกรีม แก่นักเรียน
26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพติดโลก
กิจกรรมวันสุนทรภู่ปีการศึกษา2562
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562
ขอขอบคุณ คุณสมศักดิ์ ประเสริฐพรพงศ์ ที่ได้มอบกรอบไม้สำหรับใช้ในการทำผ้าบาติก
ซ้อมแผนเตือนภัยสึนามิ ประจำปี 2562 จ.พังงา
ขอขอบคุณบริษัทเนสท์เล่
ขอขอบคุณ ... คุณสมชาย ประเสริฐพรพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางนายสี
ขอขอบคุณทางรพ.สต.บ้านน้ำเค็มและอสม.บ้านน้ำเค็ม
เด็กดี...น่าชื่นชม
ลูกเสือจิตอาสา ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน
หาดทิพย์เป็นส่วนหนึ่งของสังคมภาคใต้ โดยร่วมกันสมทบเงิน จำนวน 22,500 บาท
โครงการคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา2562 วันที่ 13 มิถุนายน 2562
คุณสมศักดิ์ ประเสริฐพรพงศ์ รองนายกเทศมนตรี ต.บางนายสี ได้มอบกรอบไม้สำหรับใช้ในการเรียนการสอนวิชางานอ
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 62
ขอขอบคุณมูลนิิธิอิเมจิ้น ไทยแลนด์ ที่เข้ามาจัดค่ายภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่ติดต่อยุงลาย
โครงการความรู้เคลื่อนที่ครั้งที่ 20 Mobile Learning Project ตอน
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่1 แนะนำครูและเจ้าหน้าที่ที่เข้าบรรจุใหม่ 23 พ.ค. 2562
ดำเนินการประชุมการทำโครงการร่วมกันระหว่างโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม รพ.สต. บ้านน้ำเค็ม และ อสม. บ้านน้ำเค็ม